Skip to main content
保健「雞精」真係「補」?
15款營養值、性價比逐樣睇
  • 2023.01
  • 555期

保健「雞精」真係「補」? 15款營養值、性價比逐樣睇

每逢考試、工作忙碌需要熬夜,又或因各種原因要調理身體,不少人都會想到以雞精提神、補充體力。近年市場上更出現了多種雞精,包括滴雞精、...