Skip to main content

实试9款交友Apps
收费、服务、私隐度大比拼

网络世界能够拉近人与人之间的距离,有助拓展社交圈子。近年,交友应用程式广受不同年龄人士欢迎。有见网上交友平台众多,本会进行了一项市场调查,检视不同商户在处理用户的个人资料、交友和配对方式、订阅计划收费等详情,供消费者参考。

订阅计划及虚拟道具

计划数量和功能                                                                                                            

如前文所述,是次调查的应用程式一般不会就基本的交友功能收费。如希望使用程式的额外功能,用户可考虑订阅收费计划。除了「Goodnight」(#3)和「Paktor」(#7)只有单一订阅计划外,其余7个交友应用程式都设2至4个服务计划。纵观各个交友程式,只有「SweetRing」(#8)会视乎用户的性别而提供不同的订阅服务:男性用户有3个订阅服务可供选择,而女性用户则只有1个服务计划。