Skip to main content
测试1匹变频式分体冷气机 冬暖夏凉 悭电相差3成!
  • 2022.04
  • 546期

测试1匹变频式分体冷气机 冬暖夏凉 悭电相差3成!

夏日将至,最舒适莫过于在家「叹冷气」。本会最新测试了14款「1匹」的变频式分体冷气机,包括7款冷暖空调机及7款净冷型冷气机,更首次...