Skip to main content

庚子年大掃除特集

庚子年大掃除特集

大掃除到了,各位家庭成員又係時候要出動勞力嘅時候了。為了減省大掃除時會出現嘅煩惱及時間,擁有一部直立式吸塵機及空氣清新機絕對係“拯救家人”嘅好幫手。

文章內容

無線直立式吸塵機既慳位亦免除拖着電源線吸塵的煩惱,部分型號乃二合一設計,可拆卸手提式吸塵機,方便用戶於檯凳或梳化上吸塵,亦有其他新款設計方便清理不同位置的塵埃。消費者委員會測試了市面上20款售價由一千多元至近七千元的無線直立式吸塵機,各樣本整體表現參差。例如部分樣本吸淨能力欠佳,某些樣本充電後,作最強吸力操作,只可連續使用連續10分鐘!

吸淨能力參差 地氈上表現普遍較佳

吸塵機首先就要有好的吸淨表現!但測試的20款樣本整體吸淨能力差異很大。當中7款樣本吸頭效率表現欠佳、6款吸淨地板能力遜色、3款吸淨地氈能力未如理想。另外,11 款樣本手提模式吸淨能力不俗。結果反映吸塵機樣本在地氈上的吸淨能力普遍較在地板為佳。

續航力最低僅7分鐘 未必能符合實際需要

另外,在比較樣本充滿電後的使用時間,即係續航力,以及使用期間吸力的持久力的測試中,各樣本量得的使用時間由約7分鐘至38分鐘不等,其中某些樣本使用時間亦超過30分鐘。結果發現某些樣本吸淨能力表現最佳,但欠決穩定續航力,在最高吸力操作下,使用時間不足10分鐘,最差表現的樣本只有7分鐘,消委會認為未必能符合實際需要。

 

消委會提醒消費者選購及使用吸塵機時,要注意以下事項:

  1. 選購吸塵機時應以居所面積大小、平日使用吸塵機頻率和習慣挑選,比較不同類型吸塵機的功能和限制,切勿盲目追求新款產品或純以價錢高低作購買決定;
  2. 吸塵機裝上軟管與其他吸頭時,須確保連接穩妥;
  3. 充滿電、清潔或檢查吸塵機時,應關上電源;
  4. 多數吸塵機都不能吸水,亦不可用於吸高溫或正在燃燒的物件,例如灰燼及煙頭等,切勿胡亂嘗試,免生危險。

想知更多關於揀直立吸塵機嘅貼士,記得留意 519期《選擇》月刊

打掃一番後,當然不少得淨化室內空氣,特別是有寵物的家庭就更少不了一部空氣清新機改善家居空氣質素。消費者委員會近年測試了市面上12款空氣淨化機,發現無論是價錢或是表現都參差。某樣本去除汙染物的速度極為懸殊。除香煙煙霧、麈埃和花粉的速度,可相差約2倍,而除甲醛的速度,最多相差更達26倍。

預算空氣清新機過濾器費用開支

消委會提提你購買空氣清新機要預算過濾器開支,首5年開支連機價可由約$30,000至$18,000,價錢差異很大,所以購買時記得要預算過濾器費用開支在內。

聲稱適用面積計算不同要留神

不同空氣清新機品牌可能會用不同的方法計算聲稱適用面積,未必可以直接比較。

留意CADR可知去污速度

CADR(Clean Air Delivery Rate,就是潔淨空氣量。數值越高,清楚污染物速度越快,淨化能量越好。

 

消委會提醒消費者使用時可留意以下事項:

  1. 注意過濾器售價及更換頻率;
  2. 每兩星期清理過濾器一次
  3. 勿靠空氣清新機控制或減輕哮喘或其他敏感患者病情


想知更多關於揀空氣清新機嘅貼士,記得留意 503期《選擇》月刊

更多新年特集:

這篇文章對您有用嗎?

Please rate