Skip to main content

驅蚊●滅蟲●防塵蟎全攻略-驅蚊篇

驅蚊●滅蟲●防塵蟎全攻略-驅蚊篇

蚊出沒注意!近日本港出現首宗本地登革熱個案,又係時候驅蚊預防登革熱!市面上咁多驅蚊產品點揀好?消委會早前檢視45款常見驅蚊產品,包括多款驅蚊劑和驅蚊貼,發現部分驅蚊劑並無列明所含驅蚊成分和濃度。即刻留意以下驅蚊貼士預防啦!

文章內容

常見驅蚊產品中的主要驅蚊成分包括避蚊胺(DEET)、丁基乙酰氨基丙酸乙酯(IR3535)、香茅油、對-薄荷烷-3,8-二醇(PMD)及甲基壬基酮(IBI-246)。

不同成分及濃度的驅蚊效果各異,有效時間視乎成分濃度。以避蚊胺為例,如濃度少於10%,有效時間只有1至2小時;但如果濃度達30至35%,有效時間則會增長至6小時。

成年人和兒童所使用的避蚊胺濃度應分別不超過35%和10%。使用避蚊胺較常見的副作用是皮膚炎,若使用過量有機會影響神經,導致痙攣、神經麻痹等。使用含避蚊胺的產品可能會引起皮膚出紅疹,但屬罕見情況。不適合使用避蚊胺的人士可考慮含其他驅蚊成分的產品。

  • 成年人和兒童所使用的避蚊胺濃度應分別不超過35%和10%,再高之濃度,效果也不會有明顯分別。
  • 日間戶外活動時,應先塗防曬霜,待15至30分鐘後,再塗上驅蚊產品。
  • 蚊怕貼一般貼於衣物或物品表面,宜按使用說明更換產品,然後緊記徹底清潔雙手。
  • 驅蚊成分有機會溶掉膠質物品,例如避蚊胺和丁基乙酰氨基丙酸乙酯可溶解膠質物品或某些合成纖維,若手部塗上了含這些成分的驅蚊產品,拿取外層含有膠部件的物品例如手機、相機、手提袋或膠框眼鏡等,須小心可能造成破損。

 

想知更多驅蚊妙法,可瀏覽此處

這篇文章對您有用嗎?

Please rate