Skip to main content

Eric Kwok X 消委会 点止电视咁简单?

  • 2016.09.14

今时今日嘅电视机不但只用来看电视节目,仲可以用嚟上网,同支援其他多媒体播放音乐或影片。消委会今期测试咗11款数码电视机样本,价钱由三千几蚊至万四蚊不等。想知而家嘅电视有咩特别?一齐睇下啦!

测试11款样本中,有7款电视支援4k播放,佢地嘅解像度喺现时全高清画质嘅4倍,不过4k画质嘅片源在网上较流行,而一般电视节目未算普及,所以买家要留意是否适合自己嘅需求。

另外,有8款样本都有网页浏览功能,不过绝大多数样本嘅网页浏览操控不算方便,表现平平。

喺多媒体播放方面,所有样本都支援USB播放,而有6款样本,更加支援本地网络播放,即系当电脑同电视连接喺同一个网络时,可在电视上播放储存于电脑中嘅影片。

而家嘅电视功能多多,拣起上嚟都唔系咁易,究竟点拣一部性价比高又适合自己嘅电视呢?比d贴士你啦!

电视嘅预设画面未必喺最佳效果,买之前可以试下调节对比度、光暗度等内置设定,睇下画面满唔满意,先决定购买。

购买电视前,记得问清楚保养期同条款先好买,同埋保存好单据同保养证明等,以防不时之需。

唔少平价嘅电视机画质已经不错,如果追求其他新功能,买家可考虑购买外置设备,未必一定要购买高价旗舰款。

总之,大家最紧要念清楚自己想要乜,针对自己所需先买到最啱嘅嘢。想了解更多电视机嘅详细资讯同购买贴士,记得留意479期《选择》月刊