Skip to main content

Eric Kwok X 消委會 點止電視咁簡單?

  • 2016.09.14

今時今日嘅電視機不但只用來看電視節目,仲可以用嚟上網,同支援其他多媒體播放音樂或影片。消委會今期測試咗11款數碼電視機樣本,價錢由三千幾蚊至萬四蚊不等。想知而家嘅電視有咩特別?一齊睇下啦!

測試11款樣本中,有7款電視支援4k播放,佢地嘅解像度喺現時全高清畫質嘅4倍,不過4k畫質嘅片源在網上較流行,而一般電視節目未算普及,所以買家要留意是否適合自己嘅需求。

另外,有8款樣本都有網頁瀏覽功能,不過絕大多數樣本嘅網頁瀏覽操控不算方便,表現平平。

喺多媒體播放方面,所有樣本都支援USB播放,而有6款樣本,更加支援本地網絡播放,即係當電腦同電視連接喺同一個網絡時,可在電視上播放儲存於電腦中嘅影片。

而家嘅電視功能多多,揀起上嚟都唔係咁易,究竟點揀一部性價比高又適合自己嘅電視呢?比d貼士你啦!

電視嘅預設畫面未必喺最佳效果,買之前可以試下調節對比度、光暗度等內置設定,睇下畫面滿唔滿意,先決定購買。

購買電視前,記得問清楚保養期同條款先好買,同埋保存好單據同保養證明等,以防不時之需。

唔少平價嘅電視機畫質已經不錯,如果追求其他新功能,買家可考慮購買外置設備,未必一定要購買高價旗艦款。

總之,大家最緊要唸清楚自己想要乜,針對自己所需先買到最啱嘅嘢。想了解更多電視機嘅詳細資訊同購買貼士,記得留意479期《選擇》月刊