Skip to main content

食肆常见争拗

  • 2016.01.14

民以食为天,不少香港人一日三餐出外用膳。饮食业行内有不少术语和行规,除咗加大、加底呢D惯常用语外,仲有唔少牵涉到价钱同份量嘅术语,消费者容易有误解,引起争拗。

小菜分量不清不楚

消费者未必明白食肆嘅分量和行内术语。一般人以为「加大」是例牌嘅一倍,但事实可以是加半,或乘以一至两倍。消费者在落单前,最好问清楚碟餸嘅分量和价钱,以免出现误会。食肆亦有责任向消费者讲解清楚才落单。

留意套餐细节

假设一个半席的海鲜全包宴套餐,食物会按6人分量预备,包括每人一只原只鲍鱼。如果最终8人赴宴,消费者需多点2只鲍鱼,食肆除了可能以正价收取2只鲍鱼的费用,还有增点食物的加一服务费,以至两名食客的茶芥收费。故此消费者在要求增加套餐内的食物分量前,应先查询店员如何计算额外的价钱,以便选择是否点选套餐或
单点食物。

时段优惠、茶芥争拗

侍应惯常在食客入座后,即时奉上芥酱、酸菜或花生等小食,假如食肆未有在店铺或餐牌的适当位置清楚列明相关费用,而在结帐时向消费者收取茶芥费,食肆可能触犯《商品说明条例》的「误导性遗漏」罪行。记住,食肆有责任在餐牌上清楚列明收费详情。员工亦应该清楚讲解各种收费。

至于消费者亦应该多了解餐饮业的用语和收费准则,如有疑问,应即时向店员反映问题,避免留待结帐时才投诉,否则只会各执一辞。

资料来源:《选择》月刊471期 2016年1月14日