Skip to main content

食肆常見爭拗

  • 2016.01.14

民以食為天,不少香港人一日三餐出外用膳。飲食業行內有不少術語和行規,除咗加大、加底呢D慣常用語外,仲有唔少牽涉到價錢同份量嘅術語,消費者容易有誤解,引起爭拗。

小菜分量不清不楚

消費者未必明白食肆嘅分量和行內術語。一般人以為「加大」是例牌嘅一倍,但事實可以是加半,或乘以一至兩倍。消費者在落單前,最好問清楚碟餸嘅分量和價錢,以免出現誤會。食肆亦有責任向消費者講解清楚才落單。

留意套餐細節

假設一個半席的海鮮全包宴套餐,食物會按6人分量預備,包括每人一隻原隻鮑魚。如果最終8人赴宴,消費者需多點2隻鮑魚,食肆除了可能以正價收取2隻鮑魚的費用,還有增點食物的加一服務費,以至兩名食客的茶芥收費。故此消費者在要求增加套餐內的食物分量前,應先查詢店員如何計算額外的價錢,以便選擇是否點選套餐或
單點食物。

時段優惠、茶芥爭拗

侍應慣常在食客入座後,即時奉上芥醬、酸菜或花生等小食,假如食肆未有在店舖或餐牌的適當位置清楚列明相關費用,而在結帳時向消費者收取茶芥費,食肆可能觸犯《商品說明條例》的「誤導性遺漏」罪行。記住,食肆有責任在餐牌上清楚列明收費詳情。員工亦應該清楚講解各種收費。

至於消費者亦應該多了解餐飲業的用語和收費準則,如有疑問,應即時向店員反映問題,避免留待結帳時才投訴,否則只會各執一辭。

資料來源:《選擇》月刊471期 2016年1月14日