Skip to main content
  • 2019.05.31

唔经唔觉,消委会已经陪你走过45个年头,由产品测试、消费投诉,到紧贴生活嘅研究报告,都同大家息息相关。

无论消费市场点变,消委会都会喺你身边,为你嘅衣食住行把关。

为咗分享呢个大日子,我哋準备咗一连串嘅活动,大家记得密切留意!