Skip to main content

【借貸糖衣陷阱 - 借錢中介】

  • 2017.11.13

喺財務借貸嘅世界,有借錢中介、財仔(財務公司)同財務顧問公司三種角色。不良借錢中介會假扮財務顧問公司,誘使你透過佢哋向財仔借錢,仲以「不成功、不收費」做賣點,但係即使最終你冇獲批出貸款,仍然會收取高昂嘅手續費或顧問費!

其實,喺政府新規定下,財務公司一定要進行審查,確定中介未曾向借款人收取任何費用,先可以批出貸款。而借款人亦應該仔細考慮係咪必須透過中介申請借貸,真係需要嘅話,可以查閱放債人登記冊

不良借錢中介以外,你亦應小心嗰啲聲稱可以幫你一次過還清所有卡數嘅借錢廣告。呢啲廣告成日強調「方便,慳好多息」,但就刻意隱藏背後條款,令你借完之後有沉重嘅負擔,或者還款期拖長好多等等嚴重後果。

財務公司真係你嘅救星?記得唔好輕易俾借錢廣告蒙騙,借錢之前衡量自己嘅收入,諗清楚自己有冇能力償還,同審視自己嘅消費模式,要了解清楚借錢嘅後果。

總之,「買還買,咪爭落一身債呀!」

「理性消費 x 負責任貸款」特集更多文章: