Skip to main content

100款糖水,邊款糖份爆標話你知!

  • 2016.10.17

在2016里約奧運開幕禮上,代表本港擔任持旗手的「香港女飛魚」歐鎧淳和不少香港人一樣喜歡吃糖水。但如何才吃得開心又健康,避免攝入過量糖份和卡路里?一齊睇睇歐鎧淳給大家的《選擇》月刊糖水小貼士啦!

作為一個游泳運動員,時刻都要KEEP住最佳狀態。要KEEP FIT,一個健康嘅飲食習慣至關重要。好似糖水咁,唔少人都鍾要食。但唔識節制,食完游多10個塘都無用。

消委會同食安中心合作,測試左100款非預先包裝的糖水,同檢視12款預先包裝糖水的營養標籤,研究佢地的糖含量同卡路里等,想知邊款糖水含糖量最易超標?一齊睇睇啦!

估吓邊款非預先包裝的糖水,檢測到嘅糖份比較高?答案就係楊枝甘露同番薯糖水。

每100克楊枝甘露,平均含11克糖。一般湯碗份嘅容量是300克,即飲一碗楊枝甘露會攝取到33克糖。世衞建議成年人每日糖攝取量應低於50克,如果份量大的糖水,飲一碗分分鐘已超標。

另外每100克番薯糖水,平均含10克糖。飲一碗已經攝入30克糖。飲多碗隨時超標。

咁預先包裝的糖水,邊款含糖比較高呢?
答案係豆腐花,每100克該類樣本中,平均含大概9.9克糖。

咁除了糖含量,佢地的能量值又點呢?
非預先包裝的糖水中,能量值最高的是合桃露,每100克混合樣本有130千卡能量,比最低能量值的豆腐花多左一倍有多。而預先包裝的糖水中,喳咋同芝麻糊的能量值都比較高,每100克能量分別係85同83千卡。

消委會建議業界降低糖水中的糖含量,而消費者都應該控制自己的糖攝取量,睇下消委會有吔貼士俾大家。

給消費者建議:

  1. 留意營養標籤 
  2. 分量多時與人分享
  3. 自家製糖水少糖

給食肆建議:

  1. 菜單列明糖含量
  2. 推廣低糖選擇
  3. 黃糖或糖漿另上

資料來源:480期《選擇》月刊 (2016年10月17日)