Skip to main content

Donald & 阿占 X 消委會 教你買抽濕機小貼士

  • 2016.02.15

恭喜!恭喜!恭祝你新一年繼續口水多過浪花!
多謝!多謝!水為財當然好,不過如果屋企成日濕漉漉,就不是太好,有無辨法?
當然有,抽下佢啦!
抽下佢?!
我係話記得睇今期消委會嘅選擇月刊,佢地測試了14款抽濕機,睇下邊部機最抽得。
我知,測試睇下不同牌子及型號的抽濕機在三個不同溫度同濕度的環境下,每日的抽濕量。
咁我考下你,點解有唔同環境的測試標準?
咁又真係唔知噃。
俾個貼士你,好似壓縮式抽濕機,在廠商慣用環境下量得的抽濕量,
較在標準環境下量得的抽濕量高好多,最多的1款高大約90%。
明解!在實際環境下,抽濕機開一段時間後,室內濕度會下降,不會長時間保持在偏高的相對濕度。
醒喎,所以廠商慣用的高溫高濕環境,未能反映實際使用情況。

講咗咁耐,抽濕機的測試抽濕表現又點先?
消委會測試發現,壓縮式樣本容易受溫度及濕度影響。熱石式樣本則相對較穩定,在三個不同的測試環境下度到嘅抽濕量同能源效率均大致差唔多。
壓縮式抽濕機嘅表現又點先?
壓縮式抽濕機通常較熱石式抽濕機慳電,其中1款明明計算出嘅能源效益級別係(2級),但佢標籤上標示級別竟然係(1級)! 

阿奴,新正頭不如送多幾個抽濕機小貼士俾大家。
好,開抽濕機要留足夠空間散熱,特別是出風口、吸風口及濕度感應器,千萬不可被阻擋。
盛水器應定期清洗,清洗前10分鐘應先關掉抽濕機,防止殘留水滴整濕機件。
仲有呀,有些抽濕機有自動濕度控制功能,可因應濕度升降自動停機及重新開機,既慳電,又可保持理想濕度。

仲想知多D買抽濕機的小貼士?記得睇消委會出嘅第472期選擇月刊啦!

資料來源:《選擇》月刊472期 2016年2月15日