Skip to main content

【樂在耆中】 有營豆腐篇 EP3-豆腐=高鈣+腎石?

  • 2020.01.14

【樂在耆中】 有營豆腐篇 EP3-豆腐=高鈣+腎石?

#豆腐冷知識 小編成日聽人講食得豆腐多會有腎結石? 答案就梗係.....唔係啦!雖然豆腐含有石膏,但此石膏不同彼石膏,豆腐入面嘅係食用熟石膏,唔係工業用、或醫藥用石膏!老友記留意今集就會知點解食豆腐係唔會食到有腎結石㗎!

想知更多豆腐營養相關資料,記得留意【樂在耆中】有營豆腐篇啦:http://bit.ly/2qF5M1t