Skip to main content

【啤酒101考你識唔識】

  • 2024.04.15

為甚麼會有啤酒肚?為甚麼喝完啤酒會頭痛?

消委會首測30款啤酒,發現飲用1罐/支可能有機會攝入超過200千卡嘅能量 。

測試亦發現6款樣本酒精含量跟標示差異頗大,

1款樣本檢出嘔吐毒素DON,

另外2款樣本檢出的生物胺含量相對較高,長期或過量攝入有機會影響健康。