Skip to main content

【消毒酒精 快問快答】

  • 2020.09.16

考考你,消毒酒精濃度係咪越高越好?知唔知邊類塑膠物料先可以裝消毒酒精?精明嘅你,又知唔知常用酒精有邊幾種?仲唔係隻隻可用作消毒,否則隨時有急性中毒嘅風險!想拆解迷思✅,快啲click入嚟睇吓自己答啱幾多題啦~

想知更多,即到消委會網站:https://bit.ly/2RnDgM0