Skip to main content

我的洗手日記生日篇

  • 2019.07.19

洗手都要學!你平時點洗手?

過兩下水?捽兩下手指頭就算?統統都錯!

唔信?洗手連幼稚園學生都識,點解仲要教?

其實你同我都忽略咗正確方法同步驟,等片中6位大學生話你知!